Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Βάζω μια φωτιά...

Βάζω μια φωτιά...

Έιιιι

Σ' όλα τα παλειά...

Έιιιι

Frodo Baggings Douze Poua...

Τι είπε ρε;

12 Πόντους ρε Ηλίθιε...

Κερδίσαμε κύριε Frodo!!!

Tsouok.blogspot.com

1 σχόλιο: